בית צרפת.jpg

מרכז חדשנות באוניברסיטה העברית

חסה עירונית.jpg

מדיניות לחקלאות עירונית בירושלים​

‏‏יובלים_2.JPG

שיתוף הציבור בתכנון ואדי האסבסטונים

מדריך עירוני לשיתוף הציבור בתכנון

בית לזר.jpg

בית לזר

ימי עיון.jpg

ימי עיון | קורסים | הרצאות

‏‏ואדי_עמק התימנים_1.JPG

ואדי התימנים בעין כרם

אבן-שער.jpg

מחקר לבחינת הבניה באבן בירושלים

מדרון גוננים.jpg

שיתוף הציבור בתכנון מרחב ציבורי 

פועלים בסביבה האורבנית באמצעות תכנון, אדריכלות, עיצוב, עבודה קהילתית, שיתוף ציבור, מחקר עיצובי ותרבותי, ניהול פרוייקטים ומדיניות