חידוש מתנ"ס ארמון הנציב

גיבוש תכנית רב שלבית לעיצוב המבנה והשפה החזותית של המנהל הקהילתי בשכונת ארמון הנציב.

תכנון מפורט לביצוע לשלבים הראשונים של התכנית.

תחומי פעולה: אדריכלות, עיצוב, גיבוש שפה חזותית 

סטטוס: בתכנון

מזמינים: עיריית ירושלים, מנהל קהילתי על שם שאלתיאל תלפ"ז

  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon

dana@dy-cp.com | Tel: 972-528813553

ytav@dy-cp.com | Tel: 972-506714382

33 King George St.

Jerusalem, IL 

-

-

פועלים בסביבה האורבנית באמצעות תכנון, אדריכלות, עיצוב, עבודה קהילתית, שיתוף ציבור, מחקר עיצובי ותרבותי, ניהול פרוייקטים ומדיניות