שיתוף הציבור בתכנון
פארק רובעי בירושלים

שיתוף הציבור בתכנון פארק רובעי בואדי האסבסטונים בירושלים. התהליך כלל שיתופי פעולה עם היחידה לאדריכלות אזרחית בבצלאל, המעבדה הציבורית והמרכז הבין-תרבותי בירושלים. במסגרת התהליך נעשה שימוש בכלים מגוונים, ובהם הרצאות מקצועיות, סיורים, מיפויים, צילום אוויר קהילתי, מרחב פתוח, תכנון משתף ועוד.

תחומי פעולה: שיתוף ציבור, ניהול

סטטוס: בוצע (2015).

מזמינים: הרשות לפיתוח ירושלים

  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon

dana@dy-cp.com | Tel: 972-528813553

ytav@dy-cp.com | Tel: 972-506714382

33 King George St.

Jerusalem, IL 

-

-

פועלים בסביבה האורבנית באמצעות תכנון, אדריכלות, עיצוב, עבודה קהילתית, שיתוף ציבור, מחקר עיצובי ותרבותי, ניהול פרוייקטים ומדיניות