שדרוג מרכזים
מסחריים בחולון

הצעה לפעולות קצרות וארוכות טווח

ניתוח חברתי, כלכלי, אורבני ומבני לשני מרכזים מסחריים שכונתיים בחולון, והמלצות לפעולות קצרות טווח ולפרוגרמה עתידית לתכנון ארוך-טווח.

בשיתוף פעולה עם סטודיו Oa.

תחומי פעולה: מחקר וניתוח, שיתוף ציבור, תכנון קצר-טווח, פיתוח פרוגרמתי

מספר מרכזים מסחריים: 2

מספר בתי עסק: 137

סטטוס: בתכנון

מזמינים: עיריית חולון

  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon

dana@dy-cp.com | Tel: 972-528813553

ytav@dy-cp.com | Tel: 972-506714382

33 King George St.

Jerusalem, IL 

-

-

פועלים בסביבה האורבנית באמצעות תכנון, אדריכלות, עיצוב, עבודה קהילתית, שיתוף ציבור, מחקר עיצובי ותרבותי, ניהול פרוייקטים ומדיניות