לקראת חקלאות עירונית בירושלים
דנה וייטב מרצים במסגרת כנס חקלאות עירונית בישראל של משרד החקלאות

יום ה', ה- 30.5.2019, מרכז קהילתי שפירא, תל-אביב, 11:30-14:00

פועלים בסביבה האורבנית באמצעות תכנון, אדריכלות, עיצוב, עבודה קהילתית, שיתוף ציבור, מחקר עיצובי ותרבותי, ניהול פרוייקטים ומדיניות